2018 m. liepos 8 dieną (sekmadienį) 11.00 valandą, adresu Vytauto g. 7, Plungėje, kviečiamas Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas“ narių visuotinis susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Klubo veiklos ataskaita.
2. Finansinė ataskaita.
3. Įstatų keitimas.
4. Valdymo organų rinkimai.
5. Kiti klausimai.
Į susirinkimą atvykus mažiau kaip 50 procentų klubo narių, kitas susirinkimas numatomas liepos 15 dieną 11.00 valandą.

Klubo tarybos pirmininkas